+90 (212) 244 66 00
Makedonya Üniversiteleri - İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

Hızlı Menü

Matematiksel programlama - Makedonya Üniversiteleriİktisat ve işletme alanında kullanılan matematiksel yönteme matematiksel programlama denilmektedir. İşletme ve iktisat alanında matematiksel programlamada değişik amaçlar için matematiksel denklemler betimlenmektedir. Bu denklemlerden yararlanma diferansiyel ve integral hesap yöntemlerinin uygulanamadığı problem çözümlerinde kullanılır. Doğrusal ve doğrusal olmayan biçimde betimlenen matematiksel problemlerin çözümünde kullanılan programlama sisteminde değişkenlere varsayılan değerler verilerek çözümlenme yoluna gidilmektedir. Bu tekniklerin uygulandığı alanlar ise üretim çizelgesi planlanması, taşımacılık, askeri lojistik, iktisadi büyüme hesaplarının yapıldığı ortamlar olarak bilinmektedir. Matematiksel programlama bölümünde verilen derslerde deney yönteminden yararlanılarak elde edilen ölçüm sonuçları numerik yollarla çözümleme- değerlendirme; regresyon- optimizasyon arasında meydana gelen ilişkiyi inceleme; mühendislik, ekonomik ve sosyal olayların regresyonunu kurma; takım halinde çalışma yeteneğini geliştirme amaçları güdülmektedir.

Matematiksel programlama bölümünde işletme ve iktisat alanı adına büyük ilerlemeler kaydedilecektir. Gerçek hayatta iktisat ve işletme alanlarında karşılaşacağımız probleme çözüm bulabilmek amacıyla Lingo ve Gams yazılımlarından yararlanılmaktadır. Bu yazılımların uygulanacağı tamsayılı, doğrusal ve doğrusal olmayan modeller geliştirilmektedir. Bu modeller üzerinde yapılan denemeler sonucunda çözüm yoluna gidilmekte ve elde edilen çözümler değerlendirilmektedir. Bu dersi gören öğrenciler matematiksel programlama alanında temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur; modellemelerin aralarındaki farkı fark eder ve modeller hakkında bilgi edinir. Lingo ve Gams yazılımları ile ilgili bilgi edinir. Gerçek bir modelleme geliştirip bu modellemede Lingo ve Gams yazılımlarından yararlanarak sonuçları yorumlama becerisi kazanabilir.

Matematiksel programlama bölümünü okurken bu programın dilini de bilmeniz gerekmektedir. Bu programlama dilinin kullanıldığı alanlar genel olarak teknik alan; matematik ve hesaplama, modelcilik, benzetim, prototip, veri analizi, araştırma ve canlandırma, bilimsel ve mühendislik grafikleri alanları olarak bilinmektedir. Dersi içeriğini en iyi şekilde öğrenerek bu alanda yükselmek istediğiniz yere iyi bir şekilde yükselebilirsiniz. Gördüğünüz lisans eğitiminin üzerini okuyarak yüksek lisans ya da doktora eğitimi alabilirsiniz. Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi'nde matematiksel programlama eğitimi almak isterseniz yıllık olarak 3000 Euro yatırmalısınız. Bu üniversitede geleceği olan bu bölümde yeni nesiller yetiştirmek amacı ile kaliteli elemanlar yetiştirmekte ve adını her geçen gün duyurmaktadır.