+90 (212) 244 66 00
Makedonya Üniversiteleri - İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

Hızlı Menü

Mühendislik ve Çevre Kaynaklarının Çalışmaları - Makedonya ÜniversiteleriMühendislik çalışmaları insanların doğal kaynaklardan en verimli şekilde yararlanabilmeleri amacı ile yapılmaktadır. İnsanlığa faydalı olabilecek mühendislik çalışmaları çeşitli bilim dallarına yarılarak üniversitelerde okutulmaya başlatılmış ve böylelikle toplum adına daha yararlı işlerin yapılabilmesi amacı ile ortam hazırlanmıştır. Mühendislik alanında yapılan çalışmalar aynı zamanda geleceğin meslek dalları olabilecek çalışmalar arasında yer almaktadır. Bu mühendislik alanları inşaat, maden, elektrik, makine ve kimya mühendislikleri olarak bilinmektedir. İnşaat mühendisi köprü, karayolu, bina, rıhtım, liman, iskele, baraj, su, havayolu ve demiryolu tasarımları hazırlamayarak bunların yapım aşamalarında görev alma gibi işlemleri yapmaktadır. Maden mühendisi değerli madenlerin yeraltından çıkarılması ile uğraşır, çukurlar kazar, kuyular açar. Yer altında yer alan su kaynaklarının temiz kalabilmesi amacı ile gereken çalışmaları yapmak da maden mühendislik alanı çalışmaları içerisinde yer almaktadır.

Makine Mühendisleri ise çeşitli makinelerin çalışma sistemleri ve üretim aşamalarında görev almaktadırlar. Makinelerin çalışması, makine işletimi ve makine bakım çalışmalarını yapan makine mühendisleri de gelecek vaat eden mühendislik dalı arasında yer almaktadır.       Elektriğin kullanım, üretim ve dağıtım aşamasından sorumlu olan elektrik mühendisliği de insanların gelecekte ihtiyaç duyacakları mühendislik dalları arasında yer almaktadır. Özellikle iletişim konusuyla ilgilenen telekomünikasyon mühendislerinin önemi her geçen gün artan bir mühendislik dalı haline gelmiştir.
Kimyasal madde üreten tesislerin tasarımını yapan, yapım ve işletilmesinin sorumluluğunu alan kişiler olarak bilinen kimya mühendisleri de ülkemizde geçerliliği koruyacak olan mühendislik dalları arasında yer almaktadır. Kimya mühendisleri ayrıca petrol rafinelerinde de görev almaktadırlar ve petrolün dağıtım işlemlerinden sorumludurlar.

            Çevre kaynaklarının kullanılması alanı ile ilgilenen bilim dalının önemi de çağımız toplumunda büyük önem arz etmektedir. İnsanlar için yaşadıkları çevre ve bu çevre kaynaklarının sağlıklı bir şekilde kullanılması önemlidir.

Çevre kaynaklarının iyi bir şekilde kullanılması gelecek nesillerin bu çevre kaynaklarından sağlıklı şekilde yararlanabilmesi açısından önem taşıdığından kullanılacak yöntemlerin bilimsel açıdan incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gelecek nesiller için çevre kaynaklarının verimli kullanılması amacı ile bu çalışmalar geçerliliği olacak iş alanları kapsamına girmektedir. Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi mühendislik çalışmaları ve çevre kaynaklarının çalışmaları konusunda vereceği akademik eğitim için yıllık 2000 Euro ücret almaktadır. Ayrıca bu üniversite bu alanlardaki başarısını kanıtlamış bir üniversite konumundadır.