+90 (212) 244 66 00
Makedonya Üniversiteleri - İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

Hızlı Menü

Teorik Matematik - Makedonya Üniversiteleri

 

            Matematiğin her hali insanlar için her zaman yarar getirici özelliktedir. Matematik gelişen teknolojik değişimlerle ülkemizde önemi artan bir bilim dalı haline gelmektedir. Tüm sayı ve olası örüntüleri inceleyen bilim dalı olarak bilinen teorik matematik gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak bir meslek dalı haline gelecektir. Matematiğin yaşadığımız dünyada bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi, organize edilmesi ve denetlenmesi işlemlerinde teorik matematik biliminden yararlanılmaktadır. Bu bölümün öneminin giderek artması ve anlaşılması sonucunda Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi bu bölümü kendi bünyesinde açma ihtiyacı hissetmektedir. Bu bölümü açmış olan Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi yıllık eğitim sürecinde sizden 3000 Euro yatırmanızı talep etmektedir. Hayatımızda bir yaşam biçimi olarak yer almaya başlayan teorik matematik fizik, kimya, mühendislik, askerlik, biyoloji, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında da kendini göstermekte ve daima bu alanların gelişimine katkı sağlamaya başlamıştır.

            Sayı, şekil, fonksiyon, uzay, küme, soyut kavramlar ve bunların birbiri ile olan ilişkisini inceleyen teorik matematik bölümünü seçen kişilerin matematiği içselleştirme becerisine sahip olmalıdırlar. Varlıkların yapı ve özelliklerini inceleyen ve bunlarla ilgili genellemeleri ortaya koyan teorik matematik bölümü ülkemizde gelişim süreci içerisine girmiş ve gelecek nesil için geçerliliği olacak olan bir bilim dalı haline gelmiştir. Matematik aslında hiçbir zaman sonucu hakkında tam bilgi sahibi olamayacağımız soyut bir kavram olarak bilinmektedir. Ortaya atılan önermelerin incelenerek bu önermelerin hayata geçirilmesi aşamasında akılcı yöntemlerle insanlığa yarar sağlayacak buluşların çıkarılmasında payı olan kişiler ülkemize büyük faydalar getireceği için gelecek adına bu bilim dalları ile uğraşacak kişilere ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

            Teorik matematik bilimi ile uğraşan kişi matematik tekniklerinden yararlanarak temel matematiksel araştırmaları yapıp bunları hayata geçiren kişi olarak bilinmektedir. Bu bilim dalı ile uğraşan kişiler mantık konuları üzerinde yoğunlaşarak çalışmalar yapar, matematikte teori hesaplarını uygular, matematiği geliştirme çalışmaları uygular, bilimsel araştırma, mühendislik projeleri, askeri planlama ve elektronik gibi matematiğini uygulanabilir alanlarında matematiksel metadoji yöntemini geliştirir, matematikte ilerleme kaydedebilmek adına deney yapmak, görev ve işlemleri basitleştirmek gibi uygulamalar yapar.